JHWH wil er voor je zijn, ook s’nachts.

Het Hebreeuwse woord voor nacht is “Layill”  

De betekenis: beschermende schaduw. 

De Bijbel zegt zelfs dat de nacht een beschermende schaduw is waar God woont. En het mooie is; terwijl wij slapen is Hij klaarwakker en zorgt dat we aan niets tekort komen. 

‘Je hoeft niet bang te zijn. Niet voor gevaren die je ’s nachts bedreigen. Niet voor pijlen die overdag op je afgeschoten worden.’ 

‭‭Psalmen‬ ‭91‬:‭5‬ ‭BB‬‬ 

Als wij slapen bepaalt onze ratio niet langer wat mogelijk is. Wellicht is dat precies het moment waar God op wacht om ons bepaalde dingen te geven, zodat we het kunnen ontvangen. Niet met ons hoofd, maar met ons hart. 

‘Een bedevaartslied van Salomo. Als de Here de bouw van een huis niet zegent, is alle moeite nutteloos. Ook staat de wachter voor niets op wacht, als niet de Here de werkelijke bescherming over de stad geeft. Het is zinloos als u vroeg opstaat en tot diep in de nacht ploetert. God geeft zijn kinderen wat zij nodig hebben in de slaap.’ 

‭‭Psalmen‬ ‭127‬:‭1‬-‭2‬ ‭HTB‬‬ 

https://bible.com/bible/75/psa.127.1-2.HTB

‘Die nacht verscheen de Here in een droom aan Salomo en zei dat hij mocht vragen wat hij maar wilde en dat hem dat ook zou worden gegeven!  

Geef mij een verstandig hart, zodat ik uw volk goed kan regeren en ik onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want wie zou zonder die wijsheid zoʼn groot volk kunnen regeren?’’ 

‭‭1 Koningen‬ ‭3‬:‭5‬, ‭9‬ ‭HTB‬‬ 

https://bible.com/bible/75/1ki.3.5-9.HTB

‘zal Ik u geven waarom u vroeg. Ik zal u wijzer maken dan ooit iemand voor u is geweest of na u zal zijn!’ 

‭‭1 Koningen‬ ‭3‬:‭12‬ ‭HTB‬‬ 

https://bible.com/bible/75/1ki.3.12.HTB

‘Toen werd Salomo wakker en besefte dat de Here tot hem had gesproken in een droom. Hij keerde terug naar Jeruzalem en ging het heiligdom binnen. En toen hij voor de ark van het verbond van de Here stond, bracht hij brandoffers en vredeoffers. Daarna liet hij een feestelijke offermaaltijd klaarmaken voor al zijn dienaren.’ 

‭‭1 Koningen‬ ‭3‬:‭15‬ ‭HTB‬‬ 

https://bible.com/bible/75/1ki.3.15.HTB

‘God spreekt wel degelijk—nu op de ene, dan op de andere wijze—hoewel de mens dat misschien niet opmerkt. Bijvoorbeeld in dromen en in nachtelijke visioenen als een diepe slaap komt over mensen die op bed liggen.’ 

‭‭Job‬ ‭33‬:‭14‬-‭15‬ ‭HTB‬‬ 

https://bible.com/bible/75/job.33.14-15.HTB

‘Ik loof de Here, die mij steeds de weg wees. Zelfs wanneer ik slaap, leidt Hij mij.’ 

‭‭Psalmen‬ ‭16‬:‭7‬ ‭HTB‬‬ 

https://bible.com/bible/75/psa.16.7.HTB

‘In mijn droom hoorde ik hoe mijn liefste aan mijn deur klopte. Hij riep mij: ‘Mijn zusje, mijn allerliefste, doe open. Ik hou van je, jij bent alles voor mij. Mijn haar is helemaal nat van de dauw.’’ 

‭‭Hooglied‬ ‭5‬:‭2‬ ‭HTB‬‬ 

https://bible.com/bible/75/sng.5.2.HTB

‘Hij droomde en zag een ladder die vanuit de hemel naar de aarde liep. Engelen van God klommen op en neer langs de ladder.’ 

‭‭Genesis‬ ‭28‬:‭12‬ ‭HTB‬‬ 

https://bible.com/bible/75/gen.28.12.HTB

‘Terwijl hij hierover lag na te denken, verscheen hem een engel van de Here in een droom. ‘Jozef, zoon van David,’ zei de engel, ‘u kunt gerust uw vrouw Maria bij u in huis nemen. Zij is in verwachting door de Heilige Geest.’ 

‭‭Mattheüs‬ ‭1‬:‭20‬ ‭HTB‬‬ 

https://bible.com/bible/75/mat.1.20.HTB

Voorspellende dromen kun je niet verdienen, God geeft ze aan wie Hij wil.  

Waarschuwende dromen bezorgen je geen stress of angst, maar leiden je weg van verkeerde keuzes.  

‘Toen zij weggetrokken waren, zie, een engel des Heren verschijnt Jozef in de droom en zegt: Sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte, en blijf aldaar, totdat Ik het u zeg; want Herodes zal alles in het werk stellen om het kind om te brengen.’ 

‭‭Matteüs‬ ‭2‬:‭13‬ ‭NBG51‬‬ 

https://bible.com/bible/328/mat.2.13.NBG51

‘Toen Herodes gestorven was, zie, een engel des Heren verschijnt in de droom aan Jozef in Egypte, en zegt: Sta op, neem het kind en zijn moeder en reis naar het land Israël, want zij, die het kind naar het leven stonden, zijn gestorven.’ 

‭‭Matteüs‬ ‭2‬:‭19‬-‭20‬ ‭NBG51‬‬ 

https://bible.com/bible/328/mat.2.19-20.NBG51

‘Toen hij echter hoorde, dat Archelaüs koning over Judea was in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan. En van Godswege in de droom gewaarschuwd, ging hij naar het gebied van Galilea,’ 

‭‭Matteüs‬ ‭2‬:‭22‬ ‭NBG51‬‬ 

https://bible.com/bible/328/mat.2.22.NBG51

Iets niet naar Gods wil: 

‘Daar Abraham van zijn vrouw Sara gezegd had: Zij is mijn zuster, liet Abimelek, de koning van Gerar, Sara weghalen. Maar God kwam des nachts in een droom tot Abimelek en zeide tot hem: Zie, gij zijt een kind des doods, omdat gij die vrouw genomen hebt, want zij is gehuwd.’ 

‭‭Genesis‬ ‭20‬:‭2‬-‭3‬ ‭NBG51‬‬ 

https://bible.com/bible/328/gen.20.3.NBG51

‘En God zeide tot hem in de droom: Ik weet ook, dat gij het in onschuld uws harten gedaan hebt, Ik heb u dan ook ervan weerhouden tegen Mij te zondigen; daarom heb Ik u niet toegelaten haar aan te raken.’ 

‭‭Genesis‬ ‭20‬:‭6‬ ‭NBG51‬‬ 

https://bible.com/bible/328/gen.20.6.NBG51

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *