Kort geding 6 dec over voorschrijven van Ivermectine door huisartsen. volg het artsen collectief voor het laatste nieuws.

De uitslag is nog onbekend: volgt het artsen collectief voor het laatste nieuws.

Nu mogen huisartsen dat nog niet van het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) en lopen ze kans op het krijgen van boetes.

6 December 13:30-15:30 het belangrijkste kort geding van dit jaar: mag de huisarts eindelijk helpen voorkomen dat de ziekenhuizen overbelast raken?

Pro-actief