The circle of life.

Vertrouwend op haar schepper (JHWH) is van ons heengegaan, onze moeder/schoonmoeder.

Leven is . . .

. . . kunnen loslaten,

En geloven dat alles bij God begint,

En alles bij Hem eindigt!

Ook al begrijpen wij het niet. 

A Dieu
Je bént niet dood – de Heer heeft je geroepen
bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis;
Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken,
je hébt ze nu – want je bent veilig thuis.
Je bent niet dood – je mag voor eeuwig leven, 
je bent verlost van onvolkomenheid,
van pijn en van verdriet, God zal je geven
een onbegrensd geluk in onbegrensde tijd –
Je bent niet dood. – Maar ach, ik zal je missen
zoals een mens de meest-geliefde mist.
De jaren van geluk zijn nooit meer uit te wissen,
en ik geloof: God heeft zich niét vergist…..

Nel Benschop – Gouddraad uit vlas

De dienst ter nagedachten is te beluisteren.