CLC

Christ Like(s) Counseling.

Bijbels Pastoraat

Worden zoals Jezus

Jezus had, net zoals wij, een lichaam. Hij werd als baby geboren en groeide op van kind tot volwassen man. Hij werd krachtig en vervuld met wijsheid, en de genade van God was op Hem (Lukas 2:40). Hij was ‘vermoeid’ van een tocht (Johannes 4:6) en na een periode van vasten ‘kreeg Hij honger’ (Mattheus 4:2). Toen Hij aan het kruis hing had Hij dorst (Johannes 19:28). Zijn lichaam was zoals het onze.

De Heere Jezus kende vele emoties. Hij ‘verwonderde Zich’ toen Hij het geloof van de hoofdman zag (Mattheus 8:10); Hij ‘weende’ bij de dood van Zijn vriend Lazarus (Johannes 11:35); Hij heeft gebeden ‘met luid geroep en onder tranen’ (Hebreeen 5:7).

Jezus was in alles aan ons gelijk, met een uitzondering: Hij zondigde niet. Daarom kon Hij aan het einde van Zijn leven zeggen: “Ik heb de geboden van mijn Vader in acht genomen, en Ik blijf in Zijn liefde (Johannes 15:10).” Paulus verwees naar Jezus en schreef: “Hem Die geen zonde gekend heeft,… (2 Korinthe 5:21)” Petrus schreef over Jezus: “..Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog is gevonden (1 Petrus 2:22).” En Johannes schreef: “…in Hem is geen zonde (1 Johannes 3:5).” Jezus is onze Hogepriester ‘Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde’ (Hebreeen 4:15).

Op deze pagina wordt een poging gedaan om vanuit het 2e gebod te begrijpen wat pastoraat in zou kunnen houden en hoe dat zich verhoudt met psychologie. Uitgewerkt vanuit een ervaringsgerichte persoonlijke zoektocht met de in 2003 geschreven scriptie voor de Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie (EPT) opleiding bij het Kempler instituut. Titel van de scriptie: “Christ Like(s) Counseling, EPT wat kan ik ermee?” Worden als Jezus / yeshua.  [bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”Het 2e gebod” collapse_text=”In de bijbel Matheus 22: 36-40″ ].

Het tweede gebod: De bijbel beschrijft in Mattheus 22: 36-39 dat een schriftgeleerde aan Jezus vraagt wat het grote gebod in de wet is en Jezus geeft daar het volgende antwoord op: “Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dit is het eerste en het grote gebod. 39 En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40 Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten”. (Lev. 19:18; Mark. 12:31; Rom. 13:9; Gal. 5:14; Efez. 5:2; 1 Thess. 4:9; Jak. 2:8). [/bg_collapse]

Wat zijn specifieke kenmerken van Jezus? Even los van hoe hij hulp verleende, pastoraat verzorgde.
[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”zoom” expand_text=”Jezus deed niets zonder dat Hij dat Zijn Vader heeft zien doen.” collapse_text=”De kracht van de drie-eenheid” ]..Jezus praat met God, Zijn Vader. Bidden is gewoon praten met God. Jezus deed dat, wij mogen dat doen. Elke dag, elk gewenst moment. [/bg_collapse]

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”zoom” expand_text=”Jezus sprak over vrede” collapse_text=”niet de vrede van de wereld” ]27Ik geef jullie vrede. Ik geef jullie míjn vrede. De vrede die Ik jullie geef, is een ander soort vrede dan de vrede van de wereld. Wees niet bang of verdrietig. [/bg_collapse]

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Vader Zoon en Heilige Geest” collapse_text=”Drie-eenheid” ] uitleg invoegen.[/bg_collapse]

 

JHWH en omdenken