ISRAËL: Gods Oogappel.

Het conflict in Gaza gaat helemaal niet over Palestijnen,

maar over Israël van de kaart laten verdwijnen.

Gods plan met Israël. http://’Juda zal weer het eigendom van de Heer worden en zal weer wonen in het land dat de Heer aan Juda gegeven heeft. Hij zal Jeruzalem weer uitkiezen om daar te wonen.‘ ‭‭Zacharia‬ ‭2‬:‭12‬ ‭BB‬‬ https://bible.com/bible/1276/zec.2.12.BB

Tijdbalk van de bijbel tot Jezus zijn geboorte.

Jeruzalem is vanuit het christelijke denkgoed het middelpunt van de wereld daar draait alles om. Dat speelt al jaren in het oud Jeruzalem bij de klaagmuur, voor de joden de western wall waar de moslims hun gouden koepel hebben staan. Beiden claimen het gebied. En komt tot zijn hoogtepunt in het nieuw Jeruzalem.

En over die strijd om de stad zelf zegt het woord van God in Jesaja 62: “Jeruzalem, Ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht” 

Wij zijn van mening dat de berichtgeving in Nederland en een groot deel van de wereld erg gekleurd is dus voor de balans hier een paar historische feiten die o.i. relevant zijn.

Het is ook voor de wetenschap geen vraag of er een zondvloed is geweest. Het gaat erom wie er daarna waar ging wonen en hun nageslachten. Dat vinden we nauwkeurig beschreven in Genesis hoofdstuk 10.

Noach (zondvloed) en zijn zonen: Sem Gham en Jafed. In die geslachtslijst wordt Abraham geboren waarmee God een verbond sluit: met Abraham, Isaac en Jakob in die geslachtslijst wordt ook Jezus Christus geboren als Jood wonende in het Israël van toen nu 2000 jaar geleden.

Het woord Palestijn betekent inwoners van Palestina. Wat de herkomst ook moge zijn.

Palestijnen, wie zijn dat eigenlijk? Hier een heldere uitleg van Ouweneel.

Na de overstroming bleef Noach over met zijn gezin: drie zonen, Sem Gam en Jafed.

’Dit is de familie van Sem, Cham en Jafet, de zonen van Noach. Dit zijn de zonen die zij na de overstroming kregen. De grens van het gebied van de Kanaänieten liep van Sidon in de richting van Gerar tot Gaza, in de richting van Sodom, Gomorra, Adama en Zeboïm tot Lasa. Ze woonden vanaf Mescha naar het oosten, in de richting van de bergen van Sefar. Dit zijn de families van de zonen van Noach. Deze families werden volken, die zich na de grote overstroming over de aarde verspreidden.‘
‭‭Genesis‬ ‭10‬:‭1‬, ‭19‬, ‭30‬, ‭32‬ ‭BB‬‬
https://bible.com/bible/1276/gen.10.1-19.BB

In 1948 is de Joodse staat opgericht waarbij de Palestijnen de mogelijkheid hadden om een twee Staten deal met Israël te sluiten. Dat wilden en willen ze niet ze willen Israël van de kaart doen verdwijnen. Het conflict in Gaza gaat helemaal niet over Palestijnen maar over Israel van de kaart laten verdwijnen. Israël krijgt geen kans als zij de Hamas en hezbollah (beiden terroristische organisaties) hun gang laten gaan.

https://israeltoday.nl/

https://israeltoday.nl

Mooi