Leven in “slow motion”

Om te zien wat er op je pad komt.

De techniek van vertragen.

Op zij op zij, op zij, wij hebben ongelofelijke haast. van Herman van Veen, wie kent het nog.

JHWH is God de schepper.

God had een droom.

Volgens de bijbel. Gen.

Wij geloven.

Dat God de aarde schiep. En de mens is tot veel in staat.

De schepper schiep heel veel moois en geeft hoop.

Hoop

Hij, JHWH, kent je naam

Hij ziet je staan

Mensen die met je mee kunnen kijken.

Marc Gehrels zijn thema is van kijken naar zien.