Wie is JHWH?

JHWH, is HEER = God de schepper van hemel en aarde, dat geloven wij.

HEER: JHWH

In de Bijbel wordt het woord ‘HEER’ gebruikt als naam voor God. Het woord ‘HEER’ is de weergave van het Hebreeuwse ‘JHWH’ . God maakt zich aan Mozes bekend als JHWH, met als toelichting: ‘Ik ben die er zijn zal. […] IK ZAL ER ZIJN’ (Exodus 3:14-15). Laat je door Hem vasthouden .

JHWH en humor.

Raadsel:
Het is groter dan God
Het is slechter dan de duivel
De armen hebben het
De rijken hebben het niet
Als je het eet ga je dood
Wat is het?

Wat maakt dat wij zeggen: JHWH is op pad met jouw en de vraag is of jij op pad wil met JHWH?

Je leeft, je groeit, je wordt ouder…..en je maakt keuzes, goede en foute keuzes.

We zijn niet meer zoals de bedoeling was. Er is een weg terug.

Wil je doorpraten, weet dat we er voor je zijn.

Wij geloven:

Dat we soms strijden op een niet helpende manier.

Dat er meer is tussen hemel en aarde dan we ons realiseren.

Dat leven gaat over wijze keuzes maken, en dat wij daarbij snel een verkeerde inschatting maken, afgeleid of verleid worden:

Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. Efeziërs 6:12 HTB

Angst, wie kent het niet. Maar laat je niet in verwarring brengen. Angst is een leugenaar.

We zijn allemaal gevoelig….. voor wat mensen over ons zeggen, we willen geliefd worden, gezien en erkent.

JHWH spreekt tot ons op verschillende manieren.

Vanuit de bijbel:

Genesis 1:27-31 HTB

“God schiep daarop de mens als zijn evenbeeld. Als man en vrouw schiep Hij hen. God zegende hen en zei: ‘Vermenigvuldig je, bevolk de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen, de vogels en alle andere dieren. Kijk om je heen! Overal op aarde staan zaaddragende planten en vruchtbomen, die Ik jullie tot voedsel geef. Al het gras en de planten heb Ik als voedsel aan de dieren en de vogels gegeven.’ Toen overzag God alles wat Hij gemaakt had en het was heel goed. Het werd avond en het werd weer morgen: de zesde dag.

Wij herkennen ons in het man en vrouw zijn, we zijn kinderen van kinderen van kinderen van kinderen van kinderen van……..vele generaties…… krijgen de opdracht mee om de aarde te bevolken en haar te onderwerpen, heersen…. en we kijken graag om ons heen.
Voelen en horen deden we al voordat we waren geboren. Vanaf onze geboorte kijken wij om ons heen en nog steeds verwonderen wij ons over wat wij zien en proberen te begrijpen. Hoe meer we weten hoe meer we beseffen dat we nog maar zo weinig weten. Van kijken naar zien.

Als wij kijken naar de eerste mens Adam en Eva, dan sloeg de stress al snel toe. Angst, schaamte en de schuld afschuiven dezen zijn intrede:

De Here God riep: ‘Adam, waar ben je?’ Adam antwoordde: ‘Ik hoorde U en toen werd ik bang omdat ik naakt ben. Daarom verstopte ik me.’ ‘Wie heeft je verteld dat je naakt bent?’ vroeg de Here God. ‘Of heb je soms gegeten van de boom waarvoor Ik jullie had gewaarschuwd?’ Adam zei: ‘De vrouw die U mij hebt gegeven, heeft mij ervan gegeven en toen heb ik ervan gegeten.’ De Here God wendde Zich tot de vrouw en vroeg: ‘Hoe kon je dat nu doen?’ Zij antwoordde: ‘De slang heeft mij bedrogen en misleid.’ Toen zei de Here God tegen de slang: ‘Ik zal je hiervoor straffen. Je zult vervloekt zijn onder alle dieren op aarde, je hele verdere leven zul je op je buik door het stof kruipen. De vrouw en jij, en al jullie nakomelingen, zullen vijanden zijn. Een van haar nakomelingen zal jouw kop verbrijzelen en jij zult zijn hiel verbrijzelen.’ Na die woorden zei God tegen de vrouw: ‘Met veel pijn en moeite zul je je kinderen krijgen. Je zult verlangen naar je man en hij zal over je heersen!’ Tegen Adam zei Hij: ‘Omdat je naar je vrouw hebt geluisterd en ondanks mijn waarschuwing toch van de boom hebt gegeten, zal Ik de aardbodem vervloeken. Voortaan zul je hard moeten werken om in leven te blijven. Er zullen dorens en distels groeien en van de wilde planten zul je eten. Tot de dag van je dood zul je zwetend het land bewerken om te kunnen leven. Dan zal je lichaam vergaan tot het stof van de aarde. Want uit stof ben je gemaakt en tot stof zul je weer worden.’
Genesis 3:9‭-‬19 HTB
https://bible.com/bible/75/gen.3.9-19.HTB.

JHWH zijn zoon Jezus redt ons uit deze zonde-val.

https://youtu.be/4_dbAC9CMHI

het paradijs,
Welke weg volgen we dan? Wat zijn de wegwijzers, stress off relax, Daarop gaf Jezus een intrigerend antwoord:


Jezus zegt over zichzelf: Ik ben de weg de waarheid en het leven (Johannes 14:6.)

Dit kun je lezen in de bijbel

Dat klinkt als een complete wegwijzer…….

Wij geloven dat het unieke van een mens is dat we kunnen kiezen. Freedom2…choose
Waarheid versus leugen.
Leven versus dood.
Goed versus kwaad.
Liefde – haat

En wie mag je helpen kiezen?

  • Welke zijn er?
  • God drie-eenheid, geloof je zijn zijn?
  • de duivel = satan = de mol geloof je uitgevoerd?
  • Jezelf, je eigen ego? ……..
  • raadgevers

Via andere mensen.

Rechtstreeks tot je geest, ziel of lichaam.

Wat zit er in jouw DNA?


Elk mens is uniek heeft zijn eigen unieke DNA, eigen unieke vingerprint en unieke iris.

vingerprint vs de mol

God versus niets,
geschikt ook voor jongeren.

Big bang of schepping: stelling:

Een evolutionist gelooft ook.

: https://youversion.com/the-bible-app/

Vind informatie over Jezus: jezus.nl

Schepping / evolutie: scheppingofevolutie.nl

Wij geloven in de schepping het zit in ons DNA bewijs daarvan is door wetenschappers aangetoond.