QR dialoog

Doel: dialoog (dus niet polariseren).
Wel oprecht zoeken naar wijsheid over hoe te handelen.
Centraal staat de vraag: zijn er alternatieven?

Hugo de Jonge is (was) zelf ook niet zo enthousiast over al die prikken.

Een groep professionals die zoekt naar manieren hoe dan wel is onder anderen het Artsen Covid Collectief.

Ivermectine is bewezen goed alternatief.

6 December 13:30-15:30 het belangrijkste kort geding van dit jaar: mag de huisarts eindelijk helpen voorkomen dat de ziekenhuizen overbelast raken?

Wappie of realiteit?

Adem: het tot je nemen van zuurstof. O2.

Long versus Boom.

Breathe:
zuurstof inname Long / Boom.

Wij proberen ook te kijken en denken vanuit een bijbels perspectief:

Want het is de HEER die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht. Spreuken 2:6

Laat je ja ja en je nee nee zijn.

Ook hier hoef je het niet mee eens te zijn. Het is ons uitgangspunt.

Podcastover 2G en vaccinatiedrang. Met Martin Koornstra.

Geen zin om te laten testen
Ik en mijn huis...
Het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt, inzicht najaagt met… Spreuken 4:7

Wijsheid komt met de jaren wordt er wel gezegd. Daar vertrouw ik dan maar op.

denk jong

GEHOORZAAM DE OVERHEID …. WANNEER DEZE GOD GEHOORZAAM IS
“Ik kan het niet meer horen uit “christelijke monden”, zelfs scholen en kerken schuilen zich achter deze uitspraak, maar wat leert de Bijbel ons nou echt?

Mozes was ongehoorzaam aan de overheid, met als gevolg dat het Hebreeuwse volk uit slavernij verlost werd.
Daniel was ongehoorzaam aan de overheid, met als gevolg dat extreme afgoderij van een koning gebroken werd.
Esther was ongehoorzaam aan de overheid, met als gevolg dat het Joodse volk gered werd van de ondergang.
Rahab was ongehoorzaam aan de overheid, met als gevolg dat de apostelen gered werden.
Paulus was ongehoorzaam aan de overheid, met als gevolg dat de boodschap van hoop en redding over de hele wereld verspreid werd.
Jezus was ongehoorzaam aan de overheid, met als gevolg dat de hele mensheid terug kan keren tot de God van liefde.

Doorheen de geschiedenis van de mensheid waren vele helden ongehoorzaam aan de overheid.

Het is door ongehoorzaamheid aan de overheid dat slavernij, kannibalisme, mensenoffers, openbare martelpraktijken en diverse vormen van onderdrukking werden gestopt.
Het is door ongehoorzaamheid aan de overheid dat er eerlijke werkuren, rechtvaardige lonen, stemrecht, vrije meningsuiting, zorg voor armen en zieken, enzovoort werden veroverd.
Het waren rebellen die vaak met gevaar voor eigen leven streden tegen de corruptie en onderdrukking door de overheid, waardoor we zoveel vrijheid en welvaart hebben verworven in de westerse landen.
Corrie Ten Boom was ongehoorzaam aan de overheid en redde zo het leven van vele Joden tijdens de tweede wereldoorlog.
Anne van der Bijl was ongehoorzaam aan de overheid en smokkelde illegaal miljoenen Bijbels naar landen waar de Bijbel verboden is.
In China groeit de ondergrondse kerk explosief, omdat ze voortdurend ongehoorzaam is aan de overheid.

De hele geschiedenis barst van voorbeelden hoe het juist door ongehoorzaamheid aan de overheid was, dat er altijd weer bevrijding en redding kwam.

Zonder de noodzakelijke opstand tegen de overheid waren we nu allemaal slaven, werden we totaal onderdrukt door de rijke elite, was er geen recht en geen zorg voor de zwakkeren, kortom dan was de aarde nog steeds de barbaarse hel uit de oudheid, waar meedogenloze tirannen iedereen uitbuitten en onderdrukten.

Het is altijd de opstand tegen de overheid geweest, die heeft gezorgd voor bevrijding van de mensheid.
Gods roep door de Bijbel is dat mensen MOETEN OPSTAAN tegen het onrecht van de overheid.
God klaagt Zijn volk in de Bijbel juist aan, omdat ze niet rebelleren tegen het kwaad van de overheid.
Hij stuurde zijn profeten om te spreken tegen de overheid, die door en door corrupt was.
God zegt diverse malen in de Bijbel dat veel leiders niet door Hem aangesteld zijn, maar zichzelf hebben aangesteld.
Hij vervloekt zelfs diegenen die hun vertrouwen stellen op mensen (Jeremia 17:5).

Hoe komen we er dan bij om een enkele zin uit de Bijbel te halen en de rest van de hele Bijbel en geschiedenis van de kerk te negeren en te beweren dat mensen zich blindelings moeten onderwerpen aan de overheid?

Wanneer een overheid haar eigen volk onderdrukt, de grondwetten aan haar laars lapt, de stem van recht en vrijheid de mond snoert, en de fundamentele rechten van de mens overtreedt, dan moet het volk in opstand komen en een einde maken aan de tirannie.

De Doctrine Van de Mindere Magistraten
Er is zelfs een wereldwijd bekend principe in de protestantse Kerk, genaamd ‘De Doctrine van de Mindere Magistraten’. Het houdt in dat mensen de PLICHT hebben om op te staan tegen de overheid, wanneer deze het volk beschadigt en basisrechten van de mensen wegneemt. Dit goddelijk principe is ingesteld om dictatuur en tirannie te voorkomen.

Dat is de les die zowel de Bijbel als de geschiedenis ons leren.
Als we nu niet opstaan tegen de corruptie, misdaad en tirannie van de overheid, zullen alle vrijheden en rechten waarvoor onze voorvaderen gestorven zijn, ons afgenomen worden !”

Daarom verbreken we de demonische machten die hen in bedwang houden in Jezus Machtige Naam. En zegenen wij de overheid dat hun geestelijke ogen en oren open gaan!

Reacties zijn gesloten.