Handelingen vanuit je DNA.

Storytelling

Ieder mens voltooid zijn eigen handelingen, anders gezegd schrijft zijn eigen verhaal /handelingen.
Wij geloven dat de schepper een rol voor ieder mens heeft op deze aarde. Een unieke rol.

“God speelt geen enkele rol in mijn leven, Hij is de regisseur.”

Vanuit ons DNA krijgen we veel mee, voor de rest kun jij zelf kiezen ge(heel)d te willen worden. Ieder verhaal is de moeite waard, (om beschreven te worden) je bent namelijk uniek, geliefd, mooi gemaakt en kostbaar.

Handelingen:

  • Handelingen 1:1-28:31. Laatste vers: Predikende het Koninkrijk Gods, en lerende van den Heere Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, onverhinderd.
  • Onze Handelingen: Mijn voorgeslacht:
  • Handelingen 29:1-85. EHH, ontmoeting met haar Schepper.
  • Handelingen 30:1-92 HJH. De stille kracht achter ma.
  • Handelingen 31:1-62… under construction
  • Handelingen xx:x-x Westerink F en W, Albanië. EO metterdaad.
  • Handelingen y:y-y Meer, Frank van der, wandelen en supplies.


Handelingen 30:1-92. HJH,

Pa, de stille kracht achter ma, hij was een ziener en een zaaier.

Lieve mensen,

Zoals jullie hier zitten hebben jullie allemaal een laatste ervaring aan en/of met pa, mijn vader.

Mijn laatste ervaring met hem was super positief.

Wij gaven elkaar drie zoenen, dat was ons laatste fysieke contact.

Dat vinden jullie misschien normaal.

Tussen mijn vader en mij is dat niet altijd zo geweest.

Pa was minder van het praten en knuffelen en dat heb ik best gemist in mijn jeugd.

Ik snap het generatieverschil en heb het toch bespreekbaar met hem gemaakt.

Sindsdien hebben wij onze genegenheid naar elkaar, oefenend vormgegeven.

Die Eerste knuffel, voelde alsof ik een plank vasthield. En toch, zat er liefde in.

Liefde, zijn liefde ging uit naar de koeien dat zal iedereen bevestigen, wat een mooie resultaten heeft hij daarmee geboekt bij zijn geliefde roodbontjes.

Maar daar bovenuit ging zijn liefde voor ma, hij steunde haar in alles. De stille kracht achter haar.

En dan niet te vergeten zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen hij hield van ons allemaal op zijn unieke manier, dat was altijd zo duidelijk. En dan jullie, al die aanhang, door jullie zijn wij een familie geworden waar de liefde stroomt. Bedankt allemaal. Ook jullie konden aan pa zijn pretoogjes zien dat je er helemaal bij hoort. Pa zag je!

Dit patroon herkent en beaamt vast iedereen die luistert: wat een lief mens was hij, Hendrik Jan Heijink 8 september 1929 geboren, overleden op 7 september 2022. Bijna 93 jaar. Mieke zei nog:“dat is net iets veur pa um der een dag veur zijn verjeurdag tussen uit te piepen”.

Hendrik Jan De zaaier, maar niet op zondag. Niet iedereen deelde zijn visie maar pa hield voet bij stuk. Waarom?

Hij geloofde in de kracht van een rustdag.

Boven al gold voor hem Gods woord, de Goddelijke onvoorwaardelijke Agape liefde die pa door wilde geven en Gods 10 geboden.

Op de dag van pa zijn overlijden (7 september 2022) pakte ik de eerste beste bijbel die ik van hun tegenkwam, voorin vond ik deze prachtige krantenknipsels. Ook al zal ma het erin geplakt hebben, pa steunde dit met alles wat in hem is, daar ben ik van overtuigd.

Ik lees ze voor:

Van Ramptoerist tot bondgenoot.

“Kijken kan iedereen, zien moet je leren” placht mijn vader te zeggen. “Kijkers blijven buitenstaanders, zieners worden doeners.” Van ramptoerist tot bondgenoot zogezegd! Zou het daar om gaan in het ‘normen en waarden’ debat? 
Sommigen beweren dat we met andere ogen naar elkaar moeten gaan kijken. 
Nou heb ik een hekel aan moeten, en ik denk bovendien dat er meer nodig is dan kijken! Toeschouwers genoeg! 

Nee, het gaat er om of je in de ander een mens kunt zien die is als jij! Want zien betekent dat je geraakt wordt, en dan kun je niet meer buitenspel blijven. 

Een paar mooie illustraties: De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan in Lucas 10. Een mens in nood, twee kijkers en een ziener, twee voorbijgangers en een helper.

En Math. 24 vers 31:46. Kijkers en zieners en de laatste worden (wel)doeners. 
En daar gaat het om! (Dirk Engelage).

Een oude rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen: “Hoe kun je het moment bepalen, waarop de nacht ten einde is en de dag begint?” “Is dat het moment als je uit de verte een hond van een schaap kunt onderscheiden?” vroeg een van zijn leerlingen. “Nee”, zie de rabbi. “Is het als je van verre een dadelboom van een vijgenboom kunt onderscheiden?” Vroeg een ander ”Nee” zie de rabbi. 
Maar wat dan, vroegen de leerlingen.  “Het is als je in het gezicht van een mens kunt kijken en daarin je zuster of broeder ziet. Tot dat moment is de nacht nog bij ons. Daarna is het licht.” (Uit een artikel van Gert Marchal).

Pa is gestopt met zaaien. Nu mogen wij. Ik hoop dat jullie allemaal een prettige laatste herinnering aan hem hebben.

God zegene ons door de generaties heen. Amen.

Pa zelf, was niet van veel woorden maar als hij wat zei dan had het inhoud.

Zo eindigde hij na het eten altijd met een veelzeggend gebed, dat wil ik nu bidden:

“O, Heer’, wij danken U van harte Voor nooddruft en voor overvloed. Waar menig mensch eet brood der smarte, Hebt gij ons mild en wel gevoed. Doch geef dat onze ziele niet Aan dit vergank’lijk leven kleev’, Maar alles doe wat Gij gebiedt, En eind’lijk eeuwig bij U leev.  Amen.”

Amen.

Handelingen 29:1-85. EHH:

Leven is . . ..
.. . kunnen loslaten,
En geloven dat alles bij God begint,
En alles bij Hem eindigt!
Ook al begrijpen wij het niet.

In het ziekenhuis had zij een bijzondere ervaring. (met haar Schepper).

29:1. Ik kon gewoon plat met  Um proat’n.

Steeds meer loslaten ….. Tinnitus…   

Zo kwam de tijd dat ik niets meer deed, geen Wereldwinkel & Tafeltje Dek Je & Stijldansen & Volksdansen &Tafeltennis dat waren zo de actieve lichamelijke bezigheden. Maar ook op het terrein van mijn geestelijke ontwikkeling kwam ik in een isolement, ik ging niet meer naar de kerk of de koffie daarna,  gespreksgroepen, uitvoeringen van zang –muziek of toneel, uitwisselen van wat voor jou hoofdzaken en wat de bijzaken zijn, waar leef ik voor, wat is het belangrijkste, wat moet je aan je kinderen meegeven om welke keuze het gaat. …

Zo kom je langzaam aan in een isolement en voel je ondanks zoveel liefs om je heen van man &kinderen & kleinkinderen die alles voor mij willen doen en altijd klaar staan ,soms toch alleen. ….

diep in mij geloof ik dat mijn Schepper mij nooit loslaat en altijd met mij meegaat, maar om daar helemaal op te vertrouwen en het los te laten en het over te geven, dat lukt mij lang niet altijd, ik voel mij de laatste tijd vaak zo nutteloos, waarvoor leef ik nu voor, ….

Toen wij jong waren werd ons wel verteld dat God Liefde was, maar ook heel veel: dit mocht niet, dat moest zo en zo. God zag alles, wij moesten ons verantwoorden, vooral voor het Heilig avondmaal dan was daar de preek,  van de zondag er voor, daar extra op gericht…..

overal uit de bijbel werden teksten gehaald en in dat verband uitgelegd, ….

De boodschap van de bijbel die zegt dat God een God van liefde is, voor ons allemaal, (dat geloven wij toch??) …. maar als wij kijken wat wij als gelovigen maar ook als kerken vaak te kort schieten in de praktijk dan schaam ik me vaak. 

Ik twijfelde aan zoveel, …..

Ook voel ik mij zelf vaak tekort geschoten ten opzichte van mijn kinderen in de opvoeding, ik begrijp zoveel niet van wat er in de bijbel staat, al probeer ik er voor mijzelf naar te leven, …

Ik heb geprobeerd om in praktijk te brengen wat voor mij geloven inhoud, nu zijn de kinderen volwassen en moet ik ze los laten en hun eigen invulling laten, ze hebben nu hun eigen verantwoording, ….

Er is zoveel veranderd van vroeger naar nu…, 

Hoe moeten die jongelui staande blijven, de wereld is zoveel groter voor hun, er zijn zoveel verleidingen het is haast niet te overzien, …Voor de jeugd is alles zo dichtbij met tv en internet twitter,  zo kan ik nog veel meer noemen maar ik stop er mee want het ging mij er om, dat het piekeren soms zo gaat, dat je van een mug een olifant maakt, dat je ondanks alle liefs om je heen toch in een neerwaartse spiraal meegezogen wordt, ….

Ik voel me moe van al het denken, mijn hoofd is op, zo wordt het november 2010, slaap slecht, heb diaree voel mij benauwd ,op van lichaam en geest            kom ik in het ziekenhuis terecht.

Vaak had ik gebeden Heer help mij, wijs mij de weg,….

 daar in het ziekenhuis heb ik een hele bijzondere ervaring gehad:

Het was nacht ik voelde me warm en moe, gespannen in mijn hoofd, op een gegeven moment ging er een film draaien, ik snapte er niets van, dat kan toch niet ik lig in het ziekenhuis en het is nacht, ik doe mijn ogen open ja op de gang is het licht aan, bij de zusterpost net tegenover mijn kamer zitten 2 zusters te schrijven, dan maar weer gaan slapen ik zal wel gedroomd hebben.

Maar een poosje later begint het weer verder te draaien het is of het aan de binnenkant van mijn oogleden te zien is, …..

voor mijn gevoel stond ik er bij, zoals ik het heb beleefd, en in mijn dialect zei ik: ”het lijkt wel of de schepping steeds doorgaat”, het was net of ik commentaar gaf, en of daar een onzichtbare stem steeds een antwoord op gaf

 ”De Schepping gaat nog altijd door” ….

 Wij komen steeds rustiger aan de praat over al die vragen waar ik over piekerde, het was net of ik met een heel bekende vriend stond te praten, zo eigen,  in mijn moeders taal, of we zo buiten stonden op een vertrouwde plek. Eigenlijk niet te bevatten. 

Gaandeweg deze ervaring kreeg ik het gevoel dat het de Schepper zelf was die met mij in gesprek was.

Langzaam werden de gesprekken steeds persoonlijker over al die problemen die ik aan het begin noemde waar ik geen weg mee wist, bijv. …. Bijv.. en bijv..

Waarop de schepper antwoordde:”Als het maar uit Liefde is dat je de boodschap met elkaar wilt delen, dan heeft het voor MIJ waarde anders hoeft het voor mij niet.” 

Zo kwamen al die problemen waar ik in het begin over schreef aan de orde …. 

Toen zei ik: dat het soms zo moeilijk was om te geloven, omdat de één dit zegt de ander dat, op grond van eenzelfde Bijbel, ….

Daarna begon HIJ mij uit te leggen, Ik heb de aarde en alles wat daarbij hoort  geschapen en die geeft veel kansen,Ik geef jullie de VRIJHEID om te doen wat jullie zelf willen, 4 regels geef IK jullie van nature mee

1 Je moet Mij erkennen als SCHEPPER.

2 Alles wat je doet moet je uit Liefde doen, zonder bijbedoeling, ook moet je verantwoording dragen voor de gevolgen.

3 Alles wat je doet moet je Eerlijk doen, Transparant.  Het moet duidelijk zijn dat er geen eigenbelang ten koste van wie of wat dan ook aan ten grondslag ligt.

4 Daar waar we /leven/wonen / werken/ of verblijven moeten we omzien naar elkaar en hen die zich niet staande kunnen houden om welke reden dan ook, moeten we de helpende hand bieden ze hoeven niet hetzelfde te hebben als wij, maar wel zoveel doen dat ze kunnen overleven, de bases behoefte hebben zoals brood bed en warmte.

Daar dragen wij verantwoording voor ieder op zijn plek, hier waren ook steeds beelden bij, zoals bij dat eerlijk en transparant zijn, liep er zo’n Oostenrijks beekje langs ons, zo helder als glas, dat je op de bodem hele kleine torretjes en dingetjes ziet, dit alles gebeurde in zo’n grote rust , ….

Ik heb in het begin geschreven dat ik mij tekort geschoten voel in de opvoeding van de kinderen,…        de SCHEPPER antwoordde: “Wat voor Mij belangrijk is geef ik mijn SCHEPSELEN aangeboren mee, dat leeft van binnenuit, dat kan op allerlei manieren beïnvloed worden, maar dat hangt niet af van de ouders of opvoeder, IK GA ALTIJD MET ZE MEE”, ……. ….

HIJ SPRAK VERDER:

IK heb de aarde voor allen geschapen, jullie allen het leven gegeven, Ik geef je de vrijheid om volop te leven, Zing -Dans – Spring en Geniet, maar als er minder aangename gevolgen zijn, dan moet je daar verantwoording voor dragen, Ik zeg niet, dit mag niet, dat moet zo of dat mag niet, LEEF VOLOP, loop je vast in je vrijheid en de gevolgen daarvan, weet je niet meer hoe nu verder, lees dan de verhalen over Jezus leven maar na, HIJ heeft het ons VOORGELEEFD.

Zo zaten wij in alle rust met elkaar te praten,over zoveel wat ik had verteld, onder dit gesprek gingen er altijd maar beelden door op mijn netvlies, over zijn schepping en schepselen, HIJ vertelde met zo’n liefde volle stem verder, ….

 Ieder mens moet zijn eigen weg gaan …

men had perioden die niet gingen zoals de Schepper het had bedoeld, maar onze Schepper droeg zorg voor wat fout ging daar was Zijn Zoon voor op aarde gekomen.

Het waren zoveel beelden en zoveel woorden wat we hebben gedeeld, het is eigenlijk niet echt te verwoorden, maar er viel zo’n druk van mijn schouders af, maar aan de andere kant blijft er toch altijd een stukje van je opvoeding mee gaan in je gedachten, maar het voelt anders als je ruimte krijgt om volop te leven en te laten leven.

Ik zei :ik zou dit iedereen wel willen vertellen, want ik weet dat veel van mijn generatie hier ook wel mee worstelen, eigenlijk moet iedereen dit weten, Zijn antwoord hier op was, dat hoeft niet,… jij hoeft je geen zorgen te maken, jij hebt toch zelf gevoelt, toen je helemaal in de knoop zat en over het randje kieperde, dat Ik jou opgevangen heb,

 ik zou hier wel willen blijven zei ik, de SCHEPPER zei:” nee nu nog niet Ik laat je nog een tijdje door modderen, als het niet meer lukt dan haal ik je wel op, …

Vs 85. Dat heeft de Schepper gedaan op 11 december 2021.       

EHH geboren op 24 maart 1936 is vredig naar haar schepper gegaan.

Ik kon gewoon plat met  Um proat’n.

Handelingen 31:1-61?.HJH

Tevreden hier en verlangend naar daar…

Handelingen xx:x-x Westerink Fred en Wilma (Albanië)

Hun werk is uitgebreid in beeld gebracht door EO metterdaad.

https://www.gevangenenzorgalbanie.nl/videos/

https://metterdaad.eo.nl/albanie

Metterdaad heeft in beeld gebracht hoe vrijheid zoeken in de Albanese gevangenis eruitziet, en wat hoop geeft als je vader een groot deel van je leven vast zit en je als familie moet dealen met de letterlijke en emotionele littekens.

Graag nodig ik jullie uit mee te kijken, komende zaterdag 18 december (Arber en Ray, in de gevangenis) en op Kerstzaterdag 25 december (Romina en Ola, Dream Academy) om 17.35 uur op NPO2. De afleveringen (ook die van afgelopen zaterdag, Dorina, over het werk van de Voedselbank) zijn hier terug te kijken: https://metterdaad.eo.nl/albanie.

Fred en Wilma werken in Albanië en verrichten daar veel goed werk. Esther Klaassen schrijft hierover in haar blog : Er valt wat te zien..

“Haal Albanië uit de schaduw – Maak lichtpuntjes van hoop mogelijk” realiteit. Met de opbrengsten van deze kerstactie willen wij als ShKBSh zowel ons pastorale werk in de gevangenissen als het aantal kinderen dat aan Dream Academy kan deelnemen, uitbreiden.

Meer, Frank van der

https://www.frankwandelt.nl/wie-is-frank-van-frankwandelt.
https://www.frankwandelt.nl/wie-is-frank-van-frankwandelt.
https://www.frankwandelt.nl/wie-is-frank-van-frankwandelt.
https://www.frankwandelt.nl/wie-is-frank-van-frankwandelt.

https://www.frankwandelt.nl/wie-is-frank-van-frankwandelt.

https://www.frankwandelt.nl/wie-is-frank-van-frankwandelt.

Wat ga jij met je leven doen?

Geloof jij ook in de schepper?

Wat heb je al gedaan?

Ken jij de verhalen van Jezus, Zijn zoon?
Wie is Jezus?