The circle of life.

Vertrouwend op haar schepper (JHWH) is van ons heengegaan, onze moeder/schoonmoeder. Leven is . . . . . . kunnen loslaten, En geloven dat alles bij God begint, En alles bij Hem eindigt! Ook al begrijpen wij het niet.  A DieuJe bént niet dood – de Heer heeft je geroepenbij Hem te wonen in Zijn …

Uitnodiging / balans

Positieve gezondheid: een belangrijke weg vooruit! Meer weten zie QR dialoog

Kort geding 6 dec over voorschrijven van Ivermectine door huisartsen. volg het artsen collectief voor het laatste nieuws.

De uitslag is nog onbekend: volgt het artsen collectief voor het laatste nieuws. Nu mogen huisartsen dat nog niet van het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) en lopen ze kans op het krijgen van boetes. 6 December 13:30-15:30 het belangrijkste kort geding van dit jaar: mag de huisarts eindelijk helpen voorkomen dat de ziekenhuizen overbelast raken? …

Beschermd: schip

Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is.

JHWH is op pad met jou, wil jij ook op pad met Hem?

Heel veel later: En dan kom je erachter dat je niet 1 dag alleen geweest bent. Ik had het alleen niet altijd door. #nietalleen G-929-PG God – nine to nine bereikbaar 24/7 – Pastoraal Gesprek. Met Hem beklim ik bergen. Freedom2…survive, werd mijn levensmotto.

Tafeltennis

Het inloophuis begint met er voor de jeugd te zijn: tafeltennis en spelletjes. Elke woensdagmiddag van 15:30 – 17:00 uur in de “Schutse” Vaart Zuidzijde 75, 8431LS. Appelscha en Elke donderdagavond 19:00 – 20:30 uur. (als de regels dat weer toestaat)