Schip-aanpak

Schip-aanpak licentie 2024 is binnen.

416-Henk

Site pictogram
Er is altijd hoop.

Voor mensen die hun relatie willen verbeteren is Freedom2… ook voor 2024 schip-aanpak gecertificeerd.

Mensen zijn relationele wezens en verlangen ernaar gezien te worden
van IK en JIJ naar WIJ.

Geen enkele relatie is perfect, ieder huisje heeft zijn kruisje luidt het spreekwoord. Wil je het beter hebben of denk je wel eens aan scheiden, of hebben jullie de scheiding al ingezet of is er nog strijd en moeite tijdens of na de scheiding. De schip-aanpak is een bewezen middel om verbeteringen aan te brengen. Het hoofd ingrediënt is daarbij rouw en verliesverwerking. Dat wat er niet is een plek kunnen geven en samen een nieuwe balans vinden.

Scheiden betekent (uit elkaar gaan) van Wij naar IK en JIJ voor jullie als partners.

Jullie blijven twee verschillende unieke, mooie mensen. En wanneer er kind(eren) geboren zijn dan zullen jullie altijd hun ouders blijven. Die bloedband blijft. Voor de kind(eren) betekent het wel een hele verandering. Soms heb je te weinig oog voor wat het met je kind(eren) doet, of je ziet dat juist wel en voelt je machteloos. In beide gevallen willen we met je meedenken in oplossingen.

Plaats een reactie met je vraag en Freedom2… zal contact met je opnemen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Schipaanpak-plaatje-1.png
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Schermopname-25-1024x498.png

Een aanzienlijk deel van de echtscheidingen escaleert tot een vechtscheiding. Een ontwikkeling die doorgaans niet door de partners is gekozen, waarbij kinderen veelal de dupe zijn en waarin professionals vaak vastlopen.

Het woord vechtscheiding heeft de focus op het conflict al in zich. De onderliggende verliesaspecten van de echtscheiding komen daardoor minder in beeld.

SCHIP is het acroniem voor: Samenkomen, Conflict- en Verliesverheldering, Helpend horen, Integratie en Partners in ouderschap.

Echtscheiding genereert rouw. Deze rouw wordt meestal individueel beleefd. Niet zelden wordt voorbijgegaan aan wat beiden daadwerkelijk hebben verloren. Het aantal echtscheidingen dat uitmondt in een vechtscheiding is aanzienlijk.

De SCHIP-aanpak is een postrelationeel rouwtraject dat de ex-partners samen doorlopen, waarin aandacht is voor datgene dat de ex-partners hebben verloren, elkaars kwetsuren en het geschonden vertrouwen met als uiteindelijk doel de ex-partners opnieuw met elkaar te verbinden als partners in ouderschap.

Ooit zijn de ouders vol goede moed aan hun relatie begonnen.  Het zou in feite ook vanzelfsprekend moeten zijn dat, bij het mislopen van de relatie, deze ook samen in alle zorgvuldigheid en respect naar elkaar toe wordt beëindigd.

Het is misschien een van de meest hardnekkigste misvattingen dat ex-partners elkaar moeten loslaten. Dit is namelijk een onmogelijke opdracht aangezien je elkaar tot in lengte van dagen op alle hoogte en dieptepunten in het leven van je kinderen en van elkaar, gaat tegenkomen. Vandaar dat de SCHIP-aanpak er met name op gericht is de ouders opnieuw met elkaar te verbinden. Een verbinding die recht doet aan de nieuw ontstane situatie. Het spreekt voor zich dat dit geen eenvoudige opdracht is. Het betekent hard werken en bovenal dat beiden gemotiveerd zijn om dit te bereiken. Maar als dit lukt worden de kinderen gevrijwaard van de keuze tussen papa of mama. Dit zou je toch ieder kind van gescheiden ouders gunnen.

De SCHIP-behandelaar kan hierbij behulpzaam zijn.

Henk heeft zijn licentie nu ook voor 2023.

Je kunt ook luisteren naar een mooie podcast van een collega organisatie:

https://spoti.fi/2YQq5Xn