ik + jij = wij

Jij + ik = samen

wij

1. Contact maken

keuzes maken

Eén van de belangrijkste kenmerken van een mens is, dat je kunt kiezen. Mensen hebben altijd een keuze.
En mensen zijn seksuele wezens. Wij verlangen allemaal naar relaties, geborgenheid, intimiteit, ….
We maken contact. We hechten ons als we contact maken, als we goed contact hebben ervaren we intimiteit, Als je veel Intimiteit ervaart kan er een verlangen naar seksualiteit ontstaan, dat verlangen hoeft niet synchroon te lopen.

Doe alles met wederzijdse toestemming.

Doe alles met wederzijdse toestemming dan is kun je ook met plezier terug blijven kijken op wat je hebt gedaan.
Op het vlak van wederzijdse toestemming gaat er vaak iets mis. Grenzen worden soms (on)bewust overschreden. De cijfers wijzen dat uit(bronvermelding).
Stel je hebt iets ongewensts meegemaakt en je hebt daar nog last van. Hoe werkt dat dan en wat kan je dan doen. Heb je zoiets ervaren, dan mag je daar altijd over praten, als je nog jong bent kan dat bijvoorbeeld bij stichting Chris, wat er ook is , of centrum voor seksueel geweld, of zoek hierover contact met ons.

Als je het contact anders wil dan het loopt, is het wijs om bewust te kiezen om te gaan onthechten zodat je passend afscheid kunt nemen. (daarover later meer).

Als je veel contact maakt ga jij je automatisch hechten.( je hoeft niet te denken zal ik mij eens aan die persoon gaan hechten?)
Ik en jij hebben contact, 1. wij raken aan elkaar gehecht, 2.
Wij ervaren Intimiteit, 3. Wij hebben seks. 4. Altijd, alles met wederzijdse toestemming.

2. Hechten.

Hechting is meer dan woorden.

Hechten is van levensbelang. Als baby en kind heb je hechtingsfiguren nodig, daar is veel onderzoek naar gedaan. (verwijzing nog invoegen.)
Als jij contact maakt en je vind het leuk dan verlang je naar meer, wil je het vaker en begint het hechtingsproces. Dat geldt voor dat koekje bij je koffie en ook voor dat fijne gesprek. en.

3. Intimiteit.

Intimiteit en seksualiteit worden vaak in een zucht uitgesproken. Toch is er wel degelijk een verschil tussen die twee begrippen. Met seksualiteit gaat meestal intimiteit gepaard maar met intimiteit niet altijd seksualiteit. Wat wordt bedoeld met deze termen?

Intimiteit 

Intimiteit speelt een rol vanaf het moment dat je geboren wordt. Zodra een kind op de wereld wordt gezet, komen thema’s als liefde, aandacht, kwetsbaarheid en veiligheid aan bod. Hoe denkt de omgeving over deze onderwerpen? En in hoeverre mag je gedurende je jeugd intimiteit ervaren? De manier waarop jouw omgeving omgaat met intimiteit beïnvloedt jouw kijk hierop in je volwassen leven. Voor iedereen is dit anders. 

Intimiteit is meer dan fysiek

Dat intimiteit zich alleen beperkt tot aanrakingen, is niet waar. Denk aan een luisterend oor wanneer je verdrietig bent, de zorg en aandacht op het moment dat je je kwetsbaar voelt, maar ook een aanraking of knuffel bij trots of troost.

Toch is deze basis niet vanzelfsprekend. Misschien herinner je je een situatie waarin niet in jouw behoefte voldaan werd: de ander werd boos terwijl jij verdrietig was. Er werd gezegd dat je je niet moest aanstellen toen je je kwetsbaar voelde. Ook kan het zijn dat je trots op iets was, maar het niet gezien werd. De mate waarin jij opgroeide met (of zonder) intimiteit, bepaalt mede hoe je er in je volwassen leven mee omgaat

4. seks(ualiteit).

We zijn seksuele wezens dus laten we praten over seks(ualiteit)

Het idee dat seks alleen de penetratie in houdt of altijd dient te leiden tot penetratie, is achterhaald en simpelweg niet waar. Er gaat een hele wereld aan vooraf, en penetratie is slechts een klein element in het geheel van opties. Seksualiteit beslaat al jouw gedachten, emoties en gedragingen met betrekking tot dit onderwerp. Het gaat van jouw meest spannende en opwindende fantasieën tot de kleine fysieke aanrakingen met jouw partner. Intimiteit speelt dus vaak een grote rol. Het is een belangrijk onderdeel van een veilige, seksuele omgeving. (altijd met toestemming, zo simpel als thee)

Wat is seks(ualiteit) dan wel?

Soms gaat seksualiteit over veiligheid, zorgzaamheid, vertrouwen en liefde. Soms gaat het over spanning, ruigheid, lust en fantasie. 

Seksualiteit is niet alleen een begrip, seksualiteit is voornamelijk een werkwoord. Het kan zich voordoen in allerlei vormen en gedaantes. Het gaat hierbij in principe niet om goed of fout. Elke keer mogen wij weer ontdekken wat bij ons past, waar wij warm van worden, wat op ons opwindt, wat ons een fijn veilig gevoel geeft.

Verwachting versus realiteit

De verwachtingen rondom seksualiteit zijn soms anders dan de realiteit. Je wensen en verlangens zijn er en dat is goed, de verwachtingen die je daarbij hebt moet je samen bespreken. Wat zijn de ideaalbeelden die jij nastreeft en waar komen deze vandaan. Deze verwachtingen en overtuigingen zijn vaak gebaseerd op culturele- en maatschappelijke normen en waarden.
Wij hebben harde lessen moeten leren in het leven.

  • Mijn levensthema is grenzen herkennen, erkennen en aangeven. Ook al heb ik inmiddels duidelijk waar het thema vandaan komt het is een werk aan de winkel project (geweest)


De overtuigingen die in jouw leefomgeving dominant zijn, of die jij jezelf hebt opgelegd, bepalen hoe je omgaat met onderstaande situaties. Dit kan van grote invloed zijn op jouw seksleven. 

  • Het was en is nodig voor mij om mijzelf zo nu en dan vragen te stellen en mijn onzekerheden te onderzoeken. Dat niet, dat ik er niks aan kan doen. Zoals we eerder aangaven:  seksualiteit is een werkwoord.  Je kunt het omschrijven als een groot speelveld. Waar je veel mag spelen en ontdekken. Maar wel binnen jouw grenzen en die van je partner. Soms is het wijs de spelregels opnieuw vorm te geven, en het vrije gedeelte te herontdekken. Daar kunnen anderen je bij helpen en daar is “gereedschap” voor, van contact met ons.

5. onthechten

6. afscheid nemen.

7. opnieuw contact maken….

Niemand is perfect, verwacht dat niet van jezelf en niet van de ander, streef ernaar.

Hulpbronnen:

YHWH is in onze optiek de belangrijkste hulpbron, daarover straks meer.

Vanuit de ziel:

Eerst even geschreven voor de man (omdat hij de priester mag zijn): Door Tibor Olgers.

Als een man zich niet kan beheersen, wordt hij beheerst. 
Als steeds meer mannen zich niet kunnen beheersen, wordt een samenleving beheerst.
Een masculiene man kan doden, en kiest er voor om het niet te doen. Een masculiene man is aantrekkelijk voor veel vrouwen, en kiest elke dag opnieuw voor die ene.  
Een masculiene man beheerst dus in de zin van iets onder de knie hebben. 
Maar een masculiene man beheerst ook in de zin van iets onder de duim kunnen houden. 
Hij kan genieten van een koud biertje zonder er direct 10 te moeten hebben. 
Hij kan aantrekkingskracht voor een vrouw voelen zonder zich er door te laten leiden. 
Een masculiene man heeft dus opties. En kiest telkens wijs en in het belang van het grotere geheel. 
Hij heeft wat te kiezen. 
En hij kán kiezen. 
Onvolgroeide masculiene energie heeft geen opties. Want hij mist beheersing. 
Hij beheerst óf de vaardigheden niet, of hij beheerst zichzelf niet. 
Wat resulteert in een jochie dat nooit vreemdgaat, simpelweg omdat ie zo onaantrekkelijk is dat ie de optie niet heeft. 
Of een jochie dat continu vreemdgaat, misschien vaak met spijt achteraf, simpelweg omdat hij zichzelf niet kan beheersen. 
Het eerste jochie wordt beheerst door zijn omstandigheden. Het tweede jochie wordt beheerst door z’n dierlijke driften. 
Dus laten we proosten op volgroeide masculiene energie. 
Laten we onze jonge jongens uitdagen om weerstand en hun grenzen op te zoeken, zodat ze zo dingen onder de knie krijgen en onder de duim leren houden. 
Laten we stoppen met het demoniseren van masculiene energie. Er is geen overschot aan toxische masculiniteit. Er is een chronisch tekort aan vergroeide masculiniteit. 
Laten we stoppen met het negeren van de biologische wetenschap en stellen dan “man zijn” 100% een gevoel is. 
Als masculiene mannen hun plek weer innemen, voorkomen we externe beheersing. 
En ontstaat er weer veilige ruimte waarin het feminiene haar magische ding kan doen. 

Hij het canvas.  Zij de verf. Samen het schilderij.  ik + jij = wij

Tibor zegt dat het gaat over werken aan twee dingen: zelfbeheersing en zelfkennis. Daarmee zal je toegroeien naar vervulling en voldoening in je leven.

Het gaat er, ons als mensen die geloven in JHWH, niet om dat je altijd krijgt wat je wilt. Maar dat de schepper ziet dat Zijn schepsel zoveel mogelijk ge(heel)d wordt. Dat je als mens zoveel mogelijk heel wordt.

Alle hulpbronnen zijn uitvoeriger uitgewerkt op een ander deel van de site. De in onze ogen belangrijkste samenvatting is weer gegeven op onderstaande afbeelding:

Uitgebreidere beschrijving van de aanwezige hulpbronnen.
Daar kunnen anderen je bij helpen en daar is “gereedschap” voor, of zoek hierover contact met ons.

Complicerende factoren in het aangaan van relaties:

Contact maken, hechten, intimiteit, seksualiteit, onthechten, afscheid nemen en opnieuw contact maken.

En wat als je ouders gaan of zijn gescheiden?

Dan is er Villa Pinedo , daar luisteren ze echt naar jouw verhaal. En weet: het ligt echt niet aan jou.
Je kunt ook terecht bij Jeugdhulp Friesland, al is daar een iets hogere drempel, “weet dat we er voor je zijn”

Of wat als je zelf gescheiden bent, of juist niet scheiden wil maar de relatie moeilijk loopt.

Dan zijn er gelukkig nog veel mogelijkheden: bijvoorbeeld bij…….. Of de SCHIP-aanpak KKE bij jeugdhulp Friesland.

En stel jij gelooft in God en bent boos teleurgesteld en bang. #nietalleen. Weet dat we er voor je zijn. Veel mensen en instellingen willen je helpen. En vooral de schepper zelf. Hij is JHWH en heeft voor alles een oplossing. Dat klinkt misschien goedkoop maar dat is het zeker niet. JHWH zegt IK BEN. Hij is liefde en wil er voor je zijn en heeft oneindig veel tips Wil je persoonlijk advies? Neem contact met ons op.
Hou je van muziek, dan hier van Sela: ik zal er zijn . Of een ander bemoedigend gelogen, zing alsof de strijd voorbij is .