Sjabbat shalom

Voor iedereen die een bemoediging kan gebruiken : JHWH voelt exact wat jij niet in woorden uit kunt drukken. Terug naar Eden, zoals JHWH het bedoeld heeft. Dochters, zonen van JHWH, Hoor Zijn belofte van liefde. Shema Israel, De heer onze God is één.

The circle of life.

Vertrouwend op haar schepper (JHWH) is van ons heengegaan, onze moeder/schoonmoeder. Leven is . . . . . . kunnen loslaten, En geloven dat alles bij God begint, En alles bij Hem eindigt! Ook al begrijpen wij het niet.  A DieuJe bént niet dood – de Heer heeft je geroepenbij Hem te wonen in Zijn …

Uitnodiging / balans

Positieve gezondheid: een belangrijke weg vooruit! Meer weten zie QR dialoog

Kort geding 6 dec over voorschrijven van Ivermectine door huisartsen. volg het artsen collectief voor het laatste nieuws.

De uitslag is nog onbekend: volgt het artsen collectief voor het laatste nieuws. Nu mogen huisartsen dat nog niet van het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) en lopen ze kans op het krijgen van boetes. 6 December 13:30-15:30 het belangrijkste kort geding van dit jaar: mag de huisarts eindelijk helpen voorkomen dat de ziekenhuizen overbelast raken? …

Beschermd: schip

Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is.

JHWH is op pad met jou, wil jij ook op pad met Hem?

Heel veel later: En dan kom je erachter dat je niet 1 dag alleen geweest bent. Ik had het alleen niet altijd door. #nietalleen G-929-PG God – nine to nine bereikbaar 24/7 – Pastoraal Gesprek. Met Hem beklim ik bergen. Freedom2…survive, werd mijn levensmotto.